Westface Omega ranka – 3 materiaalia julkisivun tukirangaksi

Westface valmistaa kolmesta eri materiaali vaihtoehdosta julkisivun tukirangat. Valittavissa on puiset, teräksiset tai alumiiniset rangat. Westface rangoissa yhdistyy teollinen muotoilu ja käyttötarkoitukseen sopivat työstöt kustannustehokkaaseen hintaan. Oikealla rankavalinnalla voi säästää merkittävästi työaikaa rakennuskohteessa menettämättä teknistä toimivuutta.

Ranka suunnittelu on osa onnistunutta julkisivun rakenne suunnitelmaa. Siinä onnistukseen kuuluu huomioida monta eri asiaa. Järjestelmä on ensimmäinen tärkeä rankaan vaikuttava tekijä. Suosittelemme teippi ja liimakiinnitysten kanssa käytettäväksi ainoastaan metalli rankaa, käyttökohteesta riippuen joko terästä tai alumiinia. Pintamateriaalien lämpö- ja kosteuseläminen tulee myös huomioida rangan valinnassa. Kosteuselävään materiaaliin, kuten laminaattiin tai kuitusementtiin, ei voimakkaasti elävä alumiini ole materiaalina paras tukirangaksi. Kiinnitysalustalla ei sinänsä ole niin suurta merkitystä, mutta se saattaa aiheuttaa ristiin koolauksen tarpeen tai pidemmät kiinnitysvälit, jolloin kannattaa pohtia rankamateriaalin lujuutta ja paksuutta.

Westface on standardisoinut toimitettavien rankojen paksuudeksi 20mm tai 28mm. Kyseiset paksuudet tulevat puuteollisuuden raaka-aineiden pohjamitoista. Valmistamme samoilla korkeuksilla myös alumiiniset ja teräksiset rangat. Näihin kahteen korkeuteen on saatavilla valmiiksi erilaisia aloitus- ja peitelistoja, jotka helpottavat järjestelmien asentamista ja erilaisten detaljien tekoa.

Westface Omega Wood

Puuranka on monesti halvin rankavaihtoehto. Se on helposti työmaalla työstettävä ja siten urakoitsijoillekin mieluinen. Tarjoamme puurankaa sekä 20mm että 28mm paksuna. Puurangat on myös saatavana kolmella eri käsittelyllä. Höylätty, kyllästetty tai impregnoitu palonsuoja-ainella palonsuojaluokkaan B-s1,d0.

Westface Omega Steel

Teräsrangat on saatavina 20m tai 28mm paksuna. Teräsranka 1,25mm on noin kolme kertaa vahvempi kuin puuranka 28mm, jolloin se on luonnollinen valinta ankarissa olosuhteissa. Teräsrangat on saatavana tarvittaessa myös kolmella eri käsittelyllä; sinkittynä, maalattuna tai palosuojattuna. Teräsrangat toimitetaan siten, että jaloissa on valmiit kiinnityksen mahdollistavat ovaalireiät. Teräsrankoihin on saatavana myös Standard -levyjärjestelmään sopiva esiporaus levyn kiinnityksen helpottamiseksi niitillä.

Westface Omega Alu

Westface Omega Alu on yrityksen 2014 kehittämä putkimainen alumiiniranka, joka monin verroin vahvempi, kuin tavallinen alumiinilevystä taitettu hatturanka. Putkimainen rakenne mahdollistaa pidemmät rangan kiinnitysvälit ja siten nopeamman asennuksen. Alumiinirangassa on myös huomioitu 2,5mm ainevahvuus ruuvin kiinnityskohdalla lujemman kiinnityksen takaamiseksi. Westface Omega Alu saatavina 20m tai 28mm paksuna. Alumiini rangat on saatavana tarvittaessa myös kolmella eri käsittelyllä; Anodisointuna, maalattuna tai palosuojattuna. Alumiinirangat toimitetaan siten, että jaloissa on valmiit kiinnityksen mahdollistavat ovaalireiät. Alumiinirankoihin on saatavana myös Standard -levyjärjestelmään sopiva esiporaus levyn kiinnityksen helpottamiseksi

Wood                 Steel              Alumiini

Classic -järjestelmä parvekkeet               x                                          x

Classic -järjestelmä julkisivut                   x                    x                    x

Alpha-järjestelmä julkisivut                       x                    x                    x

Beta-järjestelmä parvekkeet                                          x

Beta-järjestelmä julkisivut                                              x                    x

Delta-järjestelmä                                      x                    x                    x