Yllättikö julkisivuremontti? Vaihda vaippa vauhdikkaasti TES-elementillä.

Talven lähestyessä julkisivuremonttitarpeet alkavat palailla mieliin, kun lisääntyvät vesisateet aiheuttavat ongelmia. Suomen julkisivukorjauskanta on vuosittain jopa 530 miljoonaa neliötä, ja sen odotetaan lähivuosina kasvavan. Syksy on siis päätöksenteon aikaa, ja kiinteistöjen omistajat hakevat säästöä ja nopeampia remonttiaikoja tarjoavia ratkaisuja. Remontit kuitenkin vievät aikaa, ja rahoituksen realiteetit katkaisevat yleensä korkealentoisimmilta ajatuksilta siivet. Mikä avuksi?

Viime vuosina yleistyneet puuelementtiratkaisut ovat löytäneet tiensä myös julkisivusaneerauksen ammattirakentajien suosioon. Tutkimuksen mukaan elementtirakentaminen voi parhaimmillaan parantaa rakentamisen laatua ja lyhentää saneeraukseen käytettyä aikaa. Onnistunut elementtirakentaminen edellyttää kuitenkin hienostunutta tuotantoprosessia, kuten Suomessa opittiin tunnetussa vuoden 2012 TES-pilottiprojektissa Riihimäellä.

Prosessin keskeisiä käännekohtia ovat suunnittelun aikainen mittaus sekä työmaan käytännöt, jolla tekninen asentaminen saadaan sujumaan mallikkaasti. Mittaus tulee suorittaa oikealla hetkellä käyttäen hyväksi modernia mittausteknologiaa, jotta tuotanto ei takkuile ja elementit voidaan valmistaa rakennuksen vaipan todellisia mittoja vastaavaksi. Teknistä asennusta nopeuttaa ennalta suunniteltu kiinnitysjärjestelmä sekä riittävä nostokalusto.

TES-elementin asennusta kahdella henkilönostimella. Kuvassa elementti roikkuu ilmassa ja kaksi nostinta on sen molemmin puolin. Taustalla näkyy asennuskohde.
Nostokalusto tarpeen mukaan. Kuvassa TES-elementtiä asennetaan kahdella henkilönostimella. Työn sujuvuuteen vaikuttaa merkittävästi nopea ja onnistunut mittaus sekä asentajien ammattitaito elementtiasennuksessa.

Mikä ihmeen TES-elementti?

TES-elementin keskeinen idea on, että työmaalla suoritetaan vain purku ja asennus. Vanha ulkovaippa puretaan tarpeen mukaan pois, ja uusi, puurunkoinen vaippa valmistetaan tehtaalla rakennuksen mittoja vastaavaksi. Se asennetaan rakennuksen vanhaan sisäkuoreen, ilman että asunnosta tarvitsee muuttaa pois. Lopuksi elementti vuorataan halutulla julkisivumateriaalilla, ja rakenteesta tehdään tuulettuva käyttämällä koolausta. TES-elementti tarjoaa kuitenkin paljon enemmän kuin pelkän uuden kuoren: puupohjaisilla elementeillä saadaan aikaan erinomaisia tuloksia rakennusten lämmitysenergian säästötavoitteissa.

Mitä TES-elementeillä voi saada aikaan?

TES-elementtirakentaminen on herättänyt Euroopassa paljon kiinnostusta, ja Suomi on toiminut monessa kohtaa tutkimuksen etunenässä. Tutkimusdata näyttää, että puuelementtirakenteilla rakennusten energiatarvetta on voitu pienentää 70%-90%, riippuen rakennustavasta ja uuden ulkovaipan tiiveydestä. Itävaltalainen PlusEnergy projekti uudisti vuonna 2015 60-luvulla rakennetun nelikerroksisen betonisandwich-talon. Julkisivun U-arvo saatiin pienennettyä viidennekseen alkuperäisestä.

Millaiseen julkisivuremonttiin TES-elementti soveltuu?

Suomessa TES-elementillä on saavutettu parhaat tulokset 70-luvun betonisandwich-elementtitaloissa. Tämä johtuu siitä, että uuden julkisivun ripustaminen onnistuu yleensä hyvin kovaan sisäkuoren betoniin, kun ulkokuori poistetaan. Näin asukkaat voivat myös asua asunnoissaan julkisivuremontin ajan. Lisäksi betonisandwichelementtitalojen ikkunapinta-ala ei ole kovin suuri, jolloin saadaan suuri hyöty seinän lisälämmöneristämisestä. TES-elementtiin voidaan myös rakentaa taloteknisiä ratkaisuja, joilla rakennuksen energiatarvetta voidaan entisestään tiputtaa.

”Korkeaan esivalmistusasteeseen perustuvat, nopeasti asennettavat puiset julkisivuratkaisut ovat juuri sitä, mitä energiakorjauksien vauhdittamiseen tarvitaan.”

Jukka Noponen, Sitra

Mitä haasteita TES-elementtirakentamisessa kohdataan?

Puurakenteisten julkisivuelementtien käyttö todettiin kustannustehokkaaksi ja teknisesti toimivaksi menetelmäksi jo vuonna 2012. Alkutaipaleen pilottiprojekteissa puuelementtisaneeraus takkusi kuitenkin tottumattomien työmaakäytäntöjen ja tuotantoprojektin kankeuden vuoksi. Arkkitehti arkkitehti Kimmo Lylykangas totesi puuinfon artikkelissa vuonna 2012: ”Huomattava osa suunnitteluajasta käytettiin elementtien mitoitukseen ja niiden teknisen asentamisen ja toimivuuden ratkaisemiseen”.

”Westfacen TES-elementti valmistetaan mittatarkaksi ja kevyeksi, rakennuksen mittojen ehdoilla. Riittävällä nostokalustolla sen asentaminen on merkittävästi muita menetelmiä nopeampaa.”, sanoo Westface Oy:n Toimitusjohtaja Marko Virtanen. Westfacen tuotantoprosessissa käytetään alan uusinta laserkeilausteknologiaa, jolla varmistetaan nopeasti tarkat mitat. Elementtien valmistusta varten pystytään tuottamaan mittaukset jopa alle 1mm tarkkuudella. Kiinnitys taas tapahtuu TES-elementtiä varten suunnitellulla erikoisjäykällä kulmaraudalla. ”Prosessi sitoo vain kaksi työmiestä, siinä missä vastaava lopputulos perinteisin menetelmin vaatisi päivien työn, päällekkäisiä prosesseja sekä useiden materiaalien osatoimituksen työmaalle. Elementtirakentamisessa on julkisivusaneerauksen tulevaisuus”.

Mistä löydän lisätietoa TES-julkisivuelementeistä?

Keräsimme muutamia hyödyllisiä tutkimuksia ja artikkeleita. Löydät ne alla olevista linkeistä.

2009: Aalto Yliopiston tutkimus TES-elementtien energiatehokkuudesta

2012: Innova-projekti: Passiivikorjaus esivalmistetuilla puuelementeillä, pilottiprojekti Riihimäellä

2015: Case Study – PlusEnergy pilottiprojekti Kapfenbergissä, Itävallassa

 

Korkea esivalmistustaso on tulevaisuuden suunta – kolme syytä valita Westface TES Julkisivuelementti

Parempi laatu

Kansainväliset tutkimukset viittaavat korkeaan esivalmistustasoon pohjautuvan asuntotuotannon johtavan parempaan rakentamisen laatuun, sekä materiaalihäviön pienenemiseen. Myös saneerausrakentamisessa sama trendi toistuu voimakkaasti. Tehdasoloissa rakennettu komponentti valmistetaan kontrolloiduissa olosuhteissa, jolloin mittatarkkuus on omaa luokkaansa ja rakennusaikainen kosteus ei pääse vaikuttamaan rakenteiden laatuun.

Nopeampi asennus

Monitoiminnallinen julkisivuelementti (lämpöeristys ja tuulensuoja + pintakiinnitysratkaisut) nopeuttaa rakennusprosessia, kun useita työvaiheita saadaan valmiiksi yhden komponentin asentamisella.

Monipuolinen muunneltavuus

Westface TES Julkisivuelementit valmistetaan tarpeen mukaan. Tämä tarkoittaa suurta muunneltavuutta elementtien koossa ja muodossa. Etenkin julkisivusaneerausprojekteissa yllätyksiä tulee aina, ja vain nopeasti reagoiva mittaus -ja tuotantoprosessi takaa projektin sujuvan etenemisen.

 

Kuulostaa hyvältä, mistä lähden liikkeelle?

 

Ole meihin yhteydessä ja anna meidän auttaa. Olemme kehittäneet tuotteen ja se valmistetaan oman prosessimme kautta. Osaamme hetkessä arvioida tuotteen soveltuvuuden kohteeseesi sekä suositella julkisivuremonttiin liittyvien muiden materiaalien ja asennustapojen valintaa.