Piilokiinnitys ei tarvitse monimutkaista rakennetta

Piilokiinnitys tekee julkisivupinnasta eheän ja helppohoitoisen. Westfacella on viisi eri kiinnitysjärjestelmää, joista neljä on piilokiinnitteisiä. Piilokiinnitys antaa mahdollisuuden ehyeen levypintaan joka on samalla helppohoitoinen. Parvekkeilla levyn pinta on esimerkiksi helppo puhdistaa, kun levytys ei ole täynnä ruuveja.  Ruuvit tai niitit ovat levytyksen alla piilossa katseilta. Levytyksen ulkonäkö on myös aidosti piilokiinnitetty – mitään kiinnikkeitä ei ole näkyvissä.

Piilokiinnitys on mielletty usein kalliiksi vaihtoehdoksi. Se ei kuitenkaan pidä välttämättä paikkaansa. Monissa tavanomaisissa järjestelmissä on ruuveja 10-15 kappaletta neliömetrillä. Ruuvin hinta ja esiporaus nostavat tällöin järjestelmän hintaa helposti noin yhden euron kiinnikkeeltä (CNC kulut 0,7eur + ruuvi 0,3eur). Tällöin perinteinen mekaanisesti kiinnitetyn levytyksen pintakiinnityksen hinta on 10 – 15 euron paikkeilla. Tämän lisäksi asennusvaiheessa voidaan ruuvaus suorittaa helposti siten, että levyt taipuvat kosteuselämisen johdosta tai kiinnikkeet jopa katkeilevat metallirangoilla.

Piilokiinnitys -järjestelmissämme yhdistelemme usein erilaisia kiinnitystapoja toistensa kanssa. Rakenteen paino on aina mekaanisen kiinnikkeen tai rakenteen varassa. Tällä vältetään usein myös erilaiset ongelmat palotilanteissa, jolloin erilaiset liima ja teippikiinnitykset pettävät jo 100-200 celsiusasteen tuntumassa.  Isommat levykoot ovat piilokiinnitysrakenteiden ongelma. Tällöin käytämme 3M patentoimia erilaisia liima- ja teippikiinnityksiä ratkaisemaan tätä ongelmaa.

 Piilokiinnitys -järjestelmä kannattaa valita käyttökohteen mukaan

Järjestelmien määrä saattaa sekoittaa aluksi, mutta ne on optimoitu käyttökohteiden vaatimusten mukaan. Gamma on suunniteltu sisätiloihin, joissa erilaiset rasitukset ovat hyvin rajattuja. Beta -järjestelmä on suunniteltu parvekkeille ja mataliin rakennuksiin. Alpha -järjestelmä on kaikkein lujin ja se soveltuu maastoluokkien puitteissa aina merenrantarakentamiseen saakka.

Alpha piilokiinnitys -järjestelmä on kaikkein lujin. Siinä on lähtökohtaisesti jo paksumpi levy, johon on ulkoreunaan ajettu naaraspontti. Levy kiinnitetään pontista  patentoidulla Fixer -kiinnikkeellä haluttuun rankaan. Se saatavissa täysin mekaanisesti kiinnitettynä 750mm leveyteen saakka. Tämän jälkeen keskikiinnike hoidetaan 3M teippiratkaisuilla.

Beta -järjestelmä on suunniteltu kevyempiin olosuhteisiin kuin Alpha. Betaa voidaan käyttää kaupungeissa ja esikaupungeissa kohteissa, joissa tuulikuormat ovat pienempiä. Beta balcony on parvekkeille optimoitu järjestelmä. Beta -järjestelmä hyödyntää ohuempaa levyä ja on siten halvempi toteuttaa. Beta -järjestelmä on ala- ja yläreunasta mekaanisesti kiinnitetty. Tämän lisäksi siinä käytetään levyn toisen kiinnikkeenä 3M VHP teippisarjan teippejä laajalti.

Delta- järjestelmät ovat perinteisiä limitettyjä levytyksiä, joissa levyt asettuvat toistensa päälle limittäin. Westface on uudistanut vanhan konseptin piilokiinnityksellä. Piilokiinnitetyssä Delta- järjestelmässä levyt ovat mekaanisesti kiinnitettyjä ruuveilla levytyksen yhdeltä sivulta, mutta levytyksen alareuna tai toinen sivu kiinnittyvät teipin avulla toisen levyn takapintaan. Laminaattilevyn molemmin puoleinen pinnoite mahdollistaa tämän. Piilokiinnitys on helppoa ja nopeaa Delta järjestelmällä.

Gamma piilokiinnitys -järjestelmä on tehty sisätiloja varten, jossa valitsevat tuulikuormat ovat vähäisiä ja jossa levyn kosteus- ja lämpöeläminen ovat rajattuja. Gamma -järjestelmässä ei varsinaisesti ole rankaa, vaan levyt kiinnitetään suoraan rakenteeseen. Gamma järjestelmässä on erityisen tärkeää valita oikea primer ja teippi kulloisellekin taustamateriaalille. Gamma -järjestelmässä on muistettava ohjata levyn paino lattia rakenteen tai mekaanisen listan varaan. Jos sisätiloissa tarvitaan pinnan ja levytyksen väliin rankarakenne sähkövetoja varten, suosittelemme Beta balcony -järjestelmää.