Westface on markkinajohtaja piilokiinnitteisissä julkisivujärjestelmissä

Westfacen on kehittänyt Formican korkeapainelaminaatin pohjalle useita piilokiinnitysjärjestelmiä ja parantanut olemassa olevia perinteisiä näkyvällä kiinnityksellä olevia kiinnitysjärjestelmiä. Järjestelmien valinnassa tulee huomioida käyttökohteen sijainti ja kohteeseen kohdistuvat voimat, tämän lisäksi tulee päättää levyjen välisten saumojen saumaratkaisu. Alla olevassa tekstissä valotetaan erilaisten julkisivujärjestelmien valintoja.

Kohteen olosuhdeluokka

Karkeasti olosuhteet voi jakaa neljään eri kategoriaan: Sisätilat, suljetut ulkotilat, kaupungit ja avoimet alat, kuten järvien rannat ja meren äärellä rannikko. Olosuhdeluokka vaikuttaa suoraan käytettävän levyn paksuuteen ja siten lujuuteen ja myös hintaan. Pääsääntöisesti pyritään kevyimmissä olosuhteissa käyttämään ohuempaa ja halvempaa levyä, kun taas merenrannassa joudutaan helposti paksumpiin levykokoihin.

Sisätilat ovat lujuus- ja kestävyysvaatimuksiltaan kevyimmät, jolloin siellä voi käyttää pääsääntöisesti ohuempaa levyä, kuin julkisivuissa. Sisätiloissa paloluokka vaatimukset saattavat olla kuitenkin levyn ohuutta rajoittava tekijä. Sisätiloissakin tulee huomioida levyn kosteuseläminen, vaikka se on rajoitetumpaa kuin ulkona.

Suljetuiksi ulkotiloiksi lasketaan parvekkeet, jätekatokset, pyörävajat ja muut tämän kaltaiset tilat. Suljetuissa ulkotiloissa ei tuulen kuormat ole samoja kuin julkisivuissa, jolloin voidaan käyttää kevyempiä kiinnitystapoja ja järjestelmiä. Suunnittelussa tulee huomioida kuitenkin täysi kosteuseläminen ja metallisissa rangoissa myös lämpöliike ja sen aiheuttamat siirtymät. Pääsääntöisesti suljettujen ulkotilojen levyt ovat 4,5mm tai 6mm riippuen järjestelmästä.

Julkisivuilla kaupungissa ja esikaupungissa alkaa vaikuttaa tuulikuormat. Tämä vaikuttaa suoraan käytettävään levyn paksuuteen ja järjestelmiin. Kohteissa pitää tehdä aina lopullisen suunnittelun pohjaksi maastoluokka-analyysi ja rakennuksen korkeuden mitoitus. Tämän pohjalta saadaan tehtyä tarkemmat laskelmat järjestelmän valinnan tueksi. Pääsääntöisesti näissä kohteissa kuitenkin riittävät kevyemmät järjestelmät, kuten Classic tai piilokiinnitysjärjestelmä Beta. Suositeltava levyn paksuus on 6mm.

Alavilla mailla, järvien rannassa ja rannikolla tulee tarkastella tuulen kuormia tarkemmin. Monesti tälläisissä kohteissa turvaudutaan järeämpiin rankaratkaisuihin tai tiheämpään rankajakoon ja jotka pääsääntöisesti pinnoitetaan 8mm levyllä. Merenrannassa nurkka-alueilla saatetaan jopa käyttää 10mm levyä riittävän lujuuden saamiseksi. Tälläisissä kohteissa järjestelmäksi valitaan Classic tai piilokiinnitysjärjestelmä Alpha.

Piilokiinnitys ja isot levykoot

Westface on kehittämät piilokiinnitysjärjestelmät perustuvat aina ensisijaisesti mekaaniseen kiinnitykseen. Joskus kuitenkin levykoon kasvaessa ylitetään mekaanisen kiinnityksen lujuus, jolloin saatetaan käyttää 3M liimaa tai 3M VHP teippiä levyn keskikohdilla riittävän lujuuden takaamiseksi. Nämä ratkaisut on testattu sekä laboratorio olosuhteissa että kenttäolosuhteissa, jolla pystytään todentamaan tuotteen riittävä kiinnitys jopa 50-vuoden päästä.

Liima ja teippikiinnitykset asettavat levytyksen asennukselle määrättyjä reunaehtoja, joita on syytä noudattaa tinkimättä. Puhtaus on ilmiselvä ja tunnettu vaade kaikissa teippaus ja liimaus töissä, mutta yhtä tärkeä ellei tärkeämpi on yli 10 celsius asteen työskentelylämpötila. Tämä tarkoittaa sitä, että työt tulisi suunnitella tehtäväksi kesällä. Tämä ei aina onnistu, jolloin isompikokoisten levyjen kiinnittämisestä saattaa tulla hankalaa. Tällöin voidaan turvautua paksumpaa levyyn ja tiheämpään rankajakoon, jolloin saatetaan pystyä tekemään samat levytykset ilman teippiä tai liimaa. Epäselvissä tapauksissa ottakaa yhteyttä Westfaceen.

Järjestelmät

Alpha +

Alpha + on piilokiinnitetyn malliston lippulaiva. Se on ylivoimaisesti järein järjestelmä, joka siten soveltuu kaikkien vaativampiin olosuhteisiin. Siinä on vähintään 8mm korkeapainelaminaattilevy yhdistettynä teräs tai alumiini rankaan. Levy kiinnitetään mekaanisella kiinnikkeillä levyn reunasta rankaan. Isommat levykoot kiinnitetään lisäksi teipillä tai liimalla. Kiinnikkeet peitetään Westface muotolistoilla jotka ovat tarvittaessa irrotettavia.


Alpha

Alpha on piilokiinnitetyn levytysjärjestelmä, jossa ei ole välilistoja. Se kiinnittyy samalla tavalla, kuin Alpha +, joten se on järjestelmänä myös erittäin kestävä. Siten se myös soveltuu kaikkien vaativampiin olosuhteisiin. Siinä on vähintään 8mm korkeapainelaminaattilevy yhdistettynä teräs tai alumiini rankaan. Levy kiinnitetään mekaanisella kiinnikkeillä levyn reunasta rankaan. Alphalla on helppo tehdä puolen levyn ladontoja ja erilaisia mosaiikki kuvioita. Levyn toisen reunan pituus on rajoitettu noin 600-900mm riippuen olosuhde luokasta.


Beta +

Beta + on piilokiinnitetyn malliston halvin järjestelmä. Se soveltuu olosuhteiltaan vähemmän vaativiin ympäristöihin, muun muassa kaupunkeihin ja matalampiin haja-asutusalueiden rakennuksiin. Sen materiaalina on 6,5mm korkeapainelaminaatti levy, joka on kiinnitetty joko teräsrankaan tai alumiini rankaan. Levyn saumassa on muotolista ja levytys on mahdollista purkaa keskeltä.


Gamma 28

Gamma 28 on sisätiloissa käytetystä Gammasta parvekkeille kehitetty piilokiinnitetty levytysjärjestelmä. Siinä levyn paino on horisontaalisella tukirangalla ja levy on kiinnitetty 3M liimalla tai teipillä rankaan keskeltä. Gamma 28 on nopea ja helppo asentaa. Gamma 28 levyt ovat joko 4,5mm tai 6mm riippuen paloluokka vaatimuksista ja käyttökohteesta.


Delta+

Delta järjestelmä on piilokiinnitetty versio perinteisestä limitetystä ladonnasta. Delta- järjestelmä soveltuu niin julkisivuihin kuin parvekemaailmaan ja miksei vaikka sisällekin. Delta- järjestelmän saa sekä pysty- että vaakaladottuna. Deltajärjestelmässä levyn toinen reuna on mekaanisesti kiinnitetty ruuvilla tai niitillä rankaan ja päälle tuleva levy kiinnitetään 3M VHB sarjan teipeillä alempaan levyyn.


Delta + Classic

Delta + Classic järjestelmä on perinteinen limitetty ladonta. Delta + Classic- järjestelmä soveltuu niin julkisivuihin kuin parvekemaailmaan. Järjestelmän saa sekä pysty- että vaakaladottuna. Järjestelmässä molemmat levyt kiinnitetään rankaan mekaanisesti ruuvilla. Kiinnitystapa on perinteinen ja yleisesti tunnettu rakennusalalla, jolloin se on helppo myös asentaa.


Classic

Classic on perinteinen mekaanisesti levyn pinnasta ruuvilla tai niitillä kiinnitetty levytysjärjestelmä. Westface on kuitenkin kehittänyt vanhaan konseptiin uuden lähestymistavan, Standard – järjestelmän joka minimoi hukan ja mahdollistaa helpon ja nopean niitti kiinnityksen. Lue Classic järjestelmän eduista lisää.


Gamma

Gamma on piilokiinnitetty sisätiloihin suunniteltu levyjärjestelmä. Se perustuu vähäiseen määrään mekaanisia kiinnikkeitä ja 3M teippi- ja liimateknologiaan. Gamma on suunniteltu asennettavaksi suoraan esimaalatun kipsilevyn päälle tai metallirankaan. Gamma käyttää materiaalina 4mm Compact korkeapainelaminaatti levyä.